Dây đơn cứng Cu/PVC VC 10.0mm - 660V"

0

Dây đôi tròn Cu/PVC/PVC VCm 2x2.5 - 300/500V"

0

Dây đôi mềm dẹt nhiều sợi VCm 2.5"

0

Dây Điện Trần Phú 2 x 2,5"

0

Cáp đồng trục RG-11"

0