Magiê Ô xít ( MgO ) dạng bột tự nhiên, hàm lượng Mgo=80%"

0

Pheno fomaldehyt dạng bột"

0

Gạch cao nhôm H14| Al2O3 :55%"

0

Gạch Magie M 57 | MgO :73%"

0

Gạch Magie Crom M1 | MgO :73%. Cr: 20%"

0

Gạch cao nhôm chân cuốn | Al2O3: 55%"

0

Gạch cao nhôm H1| Al2O3 :55%"

0

Gạch cao nhôm H13 | Al2O3: 70%"

0

Bột phấn chì "

0

Sạn cao nhôm "

0

Sạn đầm lò 90%"

0

Sạn cao nhôm "

0