Tìm kiếm theo giá
103 kết quả trong danh mục Khoáng sản, Luyện kim

1 Ferro Silicon 72%

Ferro Silicon 72%

kimphucha 23/08/2015

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

2 Graphite nhân tạo dạng vảy C=80%

Graphite nhân tạo dạng vảy C=80%

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

3 Graphite tự nhiên dạng bột hàm lượng C=80%

Graphite tự nhiên dạng bột hàm lượng C=80%

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

4 Pheno fomaldehyt dạng bột

Pheno fomaldehyt dạng bột

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

5 Amoni Clorua (Nh4CL) hàm lượng 99,3%, dạng tinh thể trắng

Amoni Clorua (Nh4CL) hàm lượng 99,3%, dạng tinh thể trắng

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

6 Magiê Ô xít ( MgO ) dạng sạn tự nhiên, chưa nung. hàm lượng MgO=90%

Magiê Ô xít ( MgO ) dạng sạn tự nhiên, chưa nung. hàm lượng MgO=90%

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

7 Magiê Ô xít ( MgO ) dạng bột tự nhiên, hàm lượng Mgo=80%

Magiê Ô xít ( MgO ) dạng bột tự nhiên, hàm lượng Mgo=80%

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

8 ​Gạch Magie Crom M1 | MgO :73%. Cr: 20%

​Gạch Magie Crom M1 | MgO :73%. Cr: 20%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

9 ​Gạch cao nhôm H1| Al2O3 :55%

​Gạch cao nhôm H1| Al2O3 :55%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

10 ​Ferro Molipden

​Ferro Molipden

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

11 ​Ferro Crom Carbon thấp

​Ferro Crom Carbon thấp

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

12 ​Ferro Silicon Mangan

​Ferro Silicon Mangan

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

13 ​Ătimon

​Ătimon

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

14 ​Magie kim loại

​Magie kim loại

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

15 ​Ferro Vanadium

​Ferro Vanadium

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

16 Bột tăng Carbon

Bột tăng Carbon

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

17 Than điện cực Ø 100 ÷ 150

Than điện cực Ø 100 ÷ 150

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

18 Gạch cao nhôm chân cuốn | Al2O3: 55%

Gạch cao nhôm chân cuốn | Al2O3: 55%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

19 Gạch cao nhôm H1| Al2O3 :55%

Gạch cao nhôm H1| Al2O3 :55%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

20 Gạch cao nhôm H13 | Al2O3: 70%

Gạch cao nhôm H13 | Al2O3: 70%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

21 Gạch Magie Crom M1 | MgO :73%. Cr: 20%

Gạch Magie Crom M1 | MgO :73%. Cr: 20%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

22  Gạch Magie M 57 | MgO :73%

Gạch Magie M 57 | MgO :73%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

23 Gạch Magie H1 | MgO: 70%

Gạch Magie H1 | MgO: 70%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

24 ​Ferro Chrom Carbon cao

​Ferro Chrom Carbon cao

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

25 Ferro Vonfram

Ferro Vonfram

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán